1. Φιλανθρωπική Δράση Ζεστή Αγκαλιά | Arts & Quality of Life Project

During the auction, we will collect warm clothes, duvets and blankets for our fellow human beings who are homeless!
~
Κατά την διάρκεια της δημοπρασίας θα συγκεντρώνουμε ζεστά ρούχα, παπλώματα και κουβέρτες για τους συνανθρώπους μας που είναι άστεγοι!

contact info
Stay informed with our newsletter!

Be the first to find out about exclusive deals.

24/7 Support

100 % Payment Secure

Fast Shipping

© 2021 Myroauctions. All rights reserved.

Send this to a friend