1. Φιλανθρωπική Δράση Ζεστή Αγκαλιά | Arts & Quality of Life Project

During the auction, we will collect warm clothes, duvets and blankets for our fellow human beings who are homeless!
~
Κατά την διάρκεια της δημοπρασίας θα συγκεντρώνουμε ζεστά ρούχα, παπλώματα και κουβέρτες για τους συνανθρώπους μας που είναι άστεγοι!

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend