Αναζήτηση αντικειμένων.

Κωδικός: 77O-0281 Category

77th Unclaimed Treasures - Online Auction

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά. (Text in Greek follows)

Welcome to the 77th Art & Antiques Online Auction!

Join us for a unique opportunity to acquire exceptional pieces from our exclusive online event. Following the success of our "77th Regular Auction of Art and Antiques," we are delighted to present an encore collection featuring a curated selection of unsold lots, now available for online bidding.

Auction Start: Monday, January 15th, 2024, at 19:30

Auction Conclusion Begins: Monday, January 29, 2024, at 19:30

This two-week event offers an extended opportunity to explore and bid on a diverse array of items, including rare antiques, fine art, and unique collectibles. Each piece has been carefully selected for its quality, provenance, and artistic value, ensuring a prestigious offering for collectors and enthusiasts alike. Our online platform provides a convenient and accessible way to participate in this exclusive event from the comfort of your home. Detailed descriptions, high-resolution images, and condition reports are available to assist you in making informed decisions.

Highlights of the Auction:

  • A splendid collection of fine art from renowned artists.
  • Exquisite antiques with rich historical significance.
  • Rare collectibles and decorative items, each with its own unique story.

We invite you to register in advance to participate in this exceptional event. Bidding will commence on January 15th and will gradually conclude starting from January 29th, allowing ample time for contemplation and decision-making.

Experience the thrill of the auction and the chance to own a piece of history. We look forward to your participation in the 77th Art & Antiques Online Auction!

__________

Καλώς ορίσατε στην 77η Διαδικτυακή Δημοπρασία Τέχνης & Αντικών!

Ελάτε μαζί μας για μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε εξαιρετικά κομμάτια από αυτήν την αποκλειστική διαδικτυακή μας εκδήλωση. Μετά την επιτυχία της "77ης Τακτικής Δημοπρασίας Τέχνης και Αντικών", είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε μια μοναδική συλλογή που περιλαμβάνει επιλογές απούλητων λαχνών, τώρα διαθέσιμων για ηλεκτρονικά χτυπήματα.

Έναρξη δημοπρασίας: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024, στις 19:30

Έναρξη λήξης δημοπρασίας: Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2024, στις 19:30

Αυτή η εκδήλωση διάρκειας δύο εβδομάδων προσφέρει μια εκτεταμένη ευκαιρία να εξερευνήσετε και να υποβάλετε προσφορές για μια ποικιλία αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων αντικών, έργων τέχνης και μοναδικών συλλεκτικών αντικειμένων. Κάθε κομμάτι έχει επιλεγεί προσεκτικά για την ποιότητα, την προέλευση και την καλλιτεχνική του αξία, εξασφαλίζοντας μια μοναδική ευκαιρία τόσο για συλλέκτες όσο και για λάτρεις του αντικειμένου. Η διαδικτυακή μας πλατφόρμα παρέχει έναν βολικό και προσιτό τρόπο συμμετοχής σε αυτή την αποκλειστική εκδήλωση από την άνεση του σπιτιού σας. Λεπτομερείς περιγραφές, εικόνες υψηλής ανάλυσης και αναφορές κατάστασης είναι διαθέσιμες για να σας βοηθήσουν στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Τα κυριότερα σημεία της δημοπρασίας:

  • Μια υπέροχη συλλογή έργων τέχνης από γνωστούς και ανερχόμενους καλλιτέχνες.
  • Εκλεκτές αντίκες με πλούσια ιστορική σημασία.
  • Σπάνια συλλεκτικά αντικείμενα και διακοσμητικά αντικείμενα, το καθένα με τη δική του μοναδική ιστορία.

Σας προσκαλούμε να εγγραφείτε εκ των προτέρων για να συμμετάσχετε σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση. Η υποβολή προσφορών θα ξεκινήσει στις 15 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί σταδιακά στις 29 Ιανουαρίου, δίνοντας αρκετό χρόνο για σκέψη και λήψη αποφάσεων.

Ζήστε τη συγκίνηση μιας δημοπρασίας και την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα κομμάτι της ιστορίας, από την άνεση του σπιτιού σας. Ανυπομονούμε για τη συμμετοχή σας στην 77η Διαδικτυακή Δημοπρασία Τέχνης & Αντικών!

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend