"Πλαστικές ρίμες"- Γαλάνης Δημήτρης | Starting price: 250€.

(χωρίς χρονολογία), ξυλογραφία σε χαρτί
Διαστάσεις: 61 x 47 εκ.

Υπογραφή: ανυπόγραφο
Κατάσταση: πολύ καλή
Εντός πλαισίου: ναι

Τιμή εκκίνησης: 250€.
__________
“Plastic rhymes” – Galanis Dimitris
(undated), woodcut on paper
Dimensions: 61 x 47 cm.

Signature: unsigned
Condition: very good
In frame: yes

Starting price: 250€.

Κωδικός: 80th-020 Category Tags ,

Ξυλογραφημένη αφίσα έκθεσης στο σπίτι του Γαλάνη στο Παρίσι, Cortot 12. Στην αφίσα αυτή το χαρακτικό είναι η νεκρή φύση ενώ τα γράμματα είναι τυπογραφικά (στοιχειοθετημένα). Η σύνθεση είναι πυραμιδοειδής, τους όγκους πλάθουν οι φωτοσκιάσεις. Μνημειακή, σύνθεση μέσα στην απλότητά της, με ρυθμική οργάνωση,και την χαρακτηριστική και ιδιαίτερη γαλήνη και ηρεμία αλλά και μεγαλοπρέπεια που διέπουν τις νεκρές φύσεις του Γαλάνη.
__________
Woodcut exhibition poster at Galani’s house in Paris, Cortot 12. In this poster the engraving is still life while the letters are typographic (typesetting). The composition is pyramidal, the volumes are shaped by the shadows. Monumental, composition in its simplicity, with rhythmic organization, and the characteristic and special peace and tranquility but also majesty that govern Galani’s still lifes.

80th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 80th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Sunday, April 21th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Sunday, April 21th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 12:00 p.m.

Auction Commencement: 12:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 80η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Κυριακής, 21 Απριλίου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 12:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 12:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend