"Πολεμιστές του Riace"- Pandolfini Pino | Starting price: 100€.

(44/50), περ. 1985-1990, έγχρωμη χαλκογραφία σε φύλλα χρυσού.
Διαστάσεις: 27×21 εκ.

Τιμή εκκίνησης: 100€.

“Riace warriors”- Pandolfini Pino
(44/50), ca.1985-1990,color copper engraving on gold leaf.
Dimensions:27×21 cm.

Starting price: 100€.

Κωδικός: 80th-088 Category Tags ,

Υπογραφή: κάτω δεξιά
Κατάσταση: καλή
Εντός πλαισίου: ναι

Την εικονιστική επιφάνεια διαμορφώνουν δύο ορθογώνια τμήματα από φύλλα χρυσού, τα οποία είναι κατάκοσμα από τους γνώριμους επαναληπτικούς γραφισμούς που χαρακτηρίζουν την εργογραφία του καλλιτέχνη. Σε αυτό το βάθος διακρίνονται, εραλδικά τοποθετημένες, δύο αντρικές φιγούρες, που εικονίζουν τους πολεμιστές του Riace. Οι μορφές αποδίδονται με ιδιότυπη σκιαγραφία, που δίνει την εντύπωση φασματικών υποστάσεων, καθώς διατηρείται μόνο το γενικό περίγραμμα, το οποίο επίσης δεν είναι συμπαγές. Κατ’ουσίαν, οι μορφές συντίθενται από τα γνωστά, ρυθμικά επαναλαμβανόμενα μοτίβα, τα οποία διαφοροποιούνται χρωματικά από εκείνα του βάθους. Και αυτή η σύνθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της θεματικής «Εικόνες από το παρελθόν», στην οποία ο χαράκτης εργάζεται με αφετηρία μορφές της αρχαιότητας.
__________
The figurative surface is formed by two rectangular sections of gold leaf, which are decorated with the familiar repetitive graphics that characterize the artist’s work. In this background two male figures can be seen, heraldically placed, representing the warriors of Riace. The forms are rendered with idiosyncratic shading, which gives the impression of spectral poses, as only the general outline is preserved, which is also not solid.Essentially, the forms are composed of the well-known, rhythmically repeated patterns, which differ in color from those of the depth. And this composition is part of the thematic “Images from the past”, in which the engraver works with figures of antiquity as a starting point.

Signature: lower right
Condition: good
In frame: yes

80th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 80th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Sunday, April 21th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Sunday, April 21th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 12:00 p.m.

Auction Commencement: 12:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 80η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Κυριακής, 21 Απριλίου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 12:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 12:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend