"Άγαλμα και μέλη κιόνων" - Pandolfini Pino | Starting price: 200€.

1985, Χαλκογραφία (aquaforte)
Διαστάσεις: 98×68 εκ.

Υπογραφή: κάτω αριστερά
Κατάσταση: πολύ καλή
Εντός πλαισίου: ναι

Τιμή εκκίνησης: 200€.
__________
“Statue and members of columns” – Pandolfini Pino
1985, Copper engraving (aquaforte)
Dimensions: 98×68 cm.

Signature: lower left
Condition: very good
In frame: yes

Starting price: 200€.

Κωδικός: 80th-096 Category Tags ,

Στο γνωστό του ύφος, ο Pandolfini παρουσιάζει ένα πολύ γνωστό άγαλμα από την ελληνική αρχαιότητα-το παιδί του Κριτία, μοτίβο με το οποίο έχει ασχοληθεί ξανά-να συνδιαλέγεται με μέλη κιόνων. Χωρίς σχεδιαστικές λεπτομέρειες και χωρίς δήλωση του βάθους, ο καλλιτέχνης δίνει τις φόρμες του με έντονα χρώματα, στους τόνους του πράσινου και της ώχρας, και τις ‘’γεμίζει’’ με μικρές γραμμές και στιγμές, όπως συνηθίζει σε πολλά έργα του. Με αυτό το πρωτότυπο και προσωπικό ιδίωμα, ο Pandolfini δημιουργεί ένα αφαιρετικό και διακοσμητικό έργο.
__________
In his familiar style, Pandolfini presents a well-known statue from Greek antiquity—the Critias child, a motif he has revisited—conversing with members of columns. Without design details and without a statement of depth, the artist gives his forms bright colors, in tones of green and ocher, and “fills” them with small lines and moments, as is customary in many of his works. With this original and personal idiom, Pandolfini creates an abstract and decorative work.

80th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 80th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Sunday, April 21th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Sunday, April 21th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 12:00 p.m.

Auction Commencement: 12:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 80η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Κυριακής, 21 Απριλίου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 12:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 12:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend