"Ε.Χ. XV" - Γκόλαντα Νέλλα | Starting price: 200€.

(8/12), 1970 (μπροστά), Έγχρωμη ξυλογραφία
Διαστάσεις: 60×65 εκ.

Υπογραφή: κάτω δεξιά
Κατάσταση: πολύ καλή
Εντός πλαισίου: ναι

Τιμή εκκίνησης: 200€.
__________
“Ε.Χ. XV”- Golanda Nella
(8/12), 1970 (front), Color woodcut
Dimensions: 60×65 cm.

Signature: lower right
Condition: very good
In frame: yes

Starting price: 200€.

Κωδικός: 80th-116 Category Tags ,

Τυπικό για το ύφος της χαρακτικής δημιουργίας της Γκόλαντα, το έργο συνδυάζει αρχιτεκτονικά στοιχεία (αριστερά) με αφηρημένα πλαστικά μοτίβα και την απροσδιόριστη έννοια του χώρου. Στην ουσία, η χαράκτρια παραλαμβάνει αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες από αρχαία μνημεία, αλλάζει τη φορά τους σε σχέση με την πραγματικότητα και τελικώς προσθέτει αφηρημένα, πολύχρωμα μοτίβα, δίνοντας μια εντελώς νέα, αφηρημένη εικόνα. Στο παρών έργο, το αρχιτεκτόνημα καταλαμβάνει το κάτω αριστερό άκρο, όπου διακρίνεται η οροφή και ο ένας κίονας του οικοδομήματος (πιθανότατα πρόκειται για μια λεπτομέρεια των Προπυλαίων της Ακρόπολης), ενώ χρωματικά, το αρχιτεκτονικό τμήμα αποδίδεται σε απαλούς τόνους ώχρας που έρχονται σε αντιδιαστολή με τους ψυχρούς –γαλάζιο του ουρανού και του υφάσματος– και τους έντονους ρόδινους του υφάσματος.
__________
Typical of Golanda’s printmaking style, the work combines architectural elements (left) with abstract plastic motifs and the undefined concept of space. In essence, the engraver takes architectural details from ancient monuments, changes their direction in relation to reality and finally adds abstract, colorful patterns, giving a completely new, abstract image. In the present work, the architecture occupies the lower left corner, where the roof and one column of the building can be seen (probably this is a detail of the Propylaea of ​​the Acropolis), while in terms of color, the architectural part is rendered in soft ocher tones that contrast with the cold ones – blue of the sky and the fabric – and the intense pinks of the fabric.

80th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 80th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Sunday, April 21th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Sunday, April 21th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 12:00 p.m.

Auction Commencement: 12:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 80η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Κυριακής, 21 Απριλίου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 12:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 12:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend