"Ραϊσμένο μάτι αγάλματος" - Καραβούζης Σαράντης | Starting price: 100€.

Χαλκογραφία
Διαστάσεις: 27×22 εκ.

Υπογραφή: κάτω δεξιά
Κατάσταση: καλή
Εντός πλαισίου: ναι

Τιμή εκκίνησης: 100€.
__________
“Cracked statue eye” – Karavouzis Sarantis
Copper engraving
Dimensions: 27×22 cm.

Signature: lower right
Condition: good
In frame: yes

Starting price: 100€.

Κωδικός: 80th-218 Category Tags ,

Επηρεασμένος ιδιαίτερα από την αρχαιότητα, ο Καραβούζης απεικονίζει εδώ το μισό τμήμα του προσώπου ενός αγάλματος. Κάποια στοιχεία καθιστούν το έργο παράδοξο και άξιο ένδιαφέροντος: το ραϊσμένο μάτι, το δάκρυ που κυλά από αυτό, και η παλάμη που υποβαστάζει το πρόσωπο. Με αφετηρία, επομένως, τη ρεαλιστική απεικόνιση και κάποια στοιχεία από την αρχαιοελληνική και βυζαντινή τέχνη-στην απόδοση του ματιού, λόγου χάριν- ο Καραβούζης επεκτείνεται στο χώρο του μεταφυσικού.
__________
Particularly influenced by antiquity, Karavouzis depicts here half of the face of a statue. Some elements make the work paradoxical and worthy of interest: the raised eye, the tear flowing from it, and the palm supporting the face. Starting, therefore, with realistic depiction and some elements from ancient Greek and Byzantine art – in the rendering of the eye, for example – Karavouzis expands into the realm of the metaphysical.

80th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 80th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Sunday, April 21th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Sunday, April 21th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 12:00 p.m.

Auction Commencement: 12:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 80η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Κυριακής, 21 Απριλίου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 12:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 12:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend