"Σύνθεση no. 272β" - Κομιανού Άρια | Starting price: 20€.

(1/20), 1993 (μπροστά), έγχρωμη ξυλογραφία
Διαστάσεις: 53 x 39 εκ.

Υπογραφή: κάτω κέντρο
Κατάσταση: πολύ καλή
Εντός πλαισίου: ναι

Τιμή εκκίνησης: 20€.
__________
“Synthesis no. 272b” -Aria Komianou
(1/20), 1993 (front), color woodcut
Dimensions: 53 x 39 cm.

Signature: lower center
Condition: very good
In frame: yes

Starting price: 20€.

Κωδικός: 80th-248 Category Tags ,

Τυπικό δείγμα του όψιμου ύφους της Κομιανού, το έργο δείχνει ένα σύνολο τριών δοχείων με άνθη να εκφύονται από ένα εξ αυτών. Το λιτό, ταπεινό θέμα αναπτύσσεται λυρικά σε έναν ακαθόριστο χώρο. Έμφαση στη γραμμή, στα καμπύλα θέματα αλλά και στην ποίηση της ακινησίας και της χρωματικής λιτότητας, καθώς η ξυλογραφία δομείται πάνω στα δυο, το μπλε και το κόκκινο, συνιστούν τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου.
__________
Typical of the late Komiano style, the work shows a set of three vessels with flowers emerging from one of them. The austere, humble theme unfolds lyrically in an undefined space. Emphasis on the line, on the curved subjects but also on the poetry of immobility and color austerity, as the woodcut is structured on the two, blue and red, are the main characteristics of the work.

80th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 80th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Sunday, April 21th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Sunday, April 21th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 12:00 p.m.

Auction Commencement: 12:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 80η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Κυριακής, 21 Απριλίου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 12:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 12:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend