"Σύνθεση νούμερο 140" - Κομιανού Άρια | Starting price: 100€.

(3/4), 1981 (μπροστά), ξυλογραφία
Διαστάσεις: 128 x 43 εκ.

Υπογραφή: μέση και κέντρο της σύνθεσης
Κατάσταση: πολύ καλή
Εντός πλαισίου: ναι

Τιμή εκκίνησης:100€.
__________
“Synthesis number 140” – Komianou Aria
(3/4), 1981 (front), woodcut
Dimensions: 128 x 43 cm.

Signature: middle and center of the composition
Condition: very good
In frame: yes

Starting price: 100€.

Κωδικός: 80th-256 Category Tags ,

Παίζοντας με το μοτίβο του πουλιού, το οποίο παραθέτει αντιθετικά σε τριπλή διάταξη και πάνω από ένα αφηρημένο κόκκινο φόντο, η Κομιανού δημιουργεί μια ρυθμική-χορευτική σύνθεση με λιτά εκφραστικά μέσα, συνδυάζοντας στοιχεία της παραστατικής και της αφηρημένης τέχνης. Η διακοσμητική διάθεση και η λιτή πραγμάτευση δίνουν τον τόνο σε μια σύνθεση που κερδίζει με την απλότητα και τον εσωτερικό ρυθμό της.
__________
Playing with the bird motif, which she contrasts in a triple arrangement and over an abstract red background, Komianou creates a rhythmic-dance composition with simple expressive means, combining elements of performance and abstract art. The decorative mood and the simple treatment set the tone for a composition that wins with its simplicity and internal rhythm.

80th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 80th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Sunday, April 21th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Sunday, April 21th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 12:00 p.m.

Auction Commencement: 12:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 80η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Κυριακής, 21 Απριλίου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 12:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 12:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend