"Η Λήδα (και ο κύκνος)"- Γαλάνης Δημήτρης | Starting price: 400€.

(περ. 1930-1940), χαλκογραφία (οξυγραφία)
Διαστάσεις: 23 x 14,5 εκ.

Υπογραφή: μονόγραμμα: το D κάτω αριστερά, το G κάτω δεξιά
Κατάσταση: πολύ καλή
Εντός πλαισίου: ναι

Τιμή εκκίνησης: 400€.
__________
“Leda (and the swan)” – Galanis Dimitris
(c. 1930-1940), copper engraving (oxygraphy)
Dimensions: 23 x 14.5 cm.

Signature: monogram: D lower left, G lower right
Condition: very good
In frame: yes

Starting price: 400€.

Κωδικός: 80th-276 Category Tags ,

Από τα πιο γνωστά έργα του Γαλάνη και από τα θέματα που τον απασχόλησαν για ευρύ χρονικό διάστημα, η «Λήδα» εικονίζεται στο συγκεκριμένο χαρακτικό από την πλάτη, γυμνή, να προετοιμάζεται να συνευρεθεί με τον κύκνο, ο οποίος διακρίνεται στο κάτω αριστερό άκρο της σκηνής. Η γνώση του έργου των Renoir και Cezanne –ιδιαίτερα στο εικονογραφικό μοτίβο των λουόμενων γυναικών που απασχόλησε και τους δυο σπουδαίους γάλλους δημιουργούς– αλλά και η διάθεση αντιπαράθεσης-συνομιλίας με τους μεγάλους δασκάλους της Αναγέννησης και του Μπαρόκ, που επίσης πραγματεύθηκαν ανάλογα θέματα, χαρακτηρίζουν το έργο, ένα από τα αριστουργήματα της όψιμης καλλιτεχνικής παραγωγής του Γαλάνη.
__________
Of Galani’s best-known works and of the subjects that preoccupied him for a long time, “Lida” is depicted in this engraving from the back, naked, preparing to mate with the swan, which can be seen in the lower left corner of the scene . The knowledge of the work of Renoir and Cezanne – especially in the pictorial motif of bathing women that occupied both great French creators – but also the mood of confrontation-conversation with the great masters of the Renaissance and the Baroque, who also dealt with similar subjects, characterize the work, one of the masterpieces of Galani’s late artistic production.

80th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 80th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Sunday, April 21th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Sunday, April 21th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 12:00 p.m.

Auction Commencement: 12:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 80η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Κυριακής, 21 Απριλίου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 12:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 12:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend