"Μονή Μεγίστης Λαύρας" - Κογεβίνας Λυκούργος | Starting price: 200€.

(από το λεύκωμα “La Grece byzantine et franque”, πίν. Χ) (61/250), 1922, χαλκογραφία (οξυγραφία)
Διαστάσεις: 19 x 26 εκ.

Υπογραφή: κάτω αριστερά
Κατάσταση: πολύ καλή
Εντός πλαισίου: ναι

Τιμή εκκίνησης: 200€.
__________
“Monastery of the Great Lavra” – Kogevinas Likourgos
(from the album “La Grece byzantine et franque”, plate X) (61/250), 1922, copper engraving (oxygraphy)
Dimensions: 19 x 26 cm.

Signature: lower left
Condition: very good
In frame: yes

Starting price: 200€.

Κωδικός: 80th-288 Category Tags ,

Από το περίφημο λεύκωμα «Τα μοναστήρια του Αγίου Όρους» (1922), η σύνθεση εικονίζει την εσωτερική αυλή της μονής Μονή Μεγίστης Λαύρας. Εικονίζονται στα δυο άκρα της σύνθεσης δυο αιωνόβια δέντρα που λειτουργούν σαν στυλοβάτες της σύνθεσης, ενώ ανάμεσά τους εντάσσονται παραπληρωματικά θέματα, όπως δυο μοναχοί, ένα κιόσκι-βαπτιστήριο και στο βάθος διακρίνονται κτιριακές εγκαταστάσεις. Η ηθογραφική διάθεση αλλά και η ρεαλιστική προσέγγιση του χώρου σε συνδυασμό με τον καίριο ρόλο του φωτός δίνουν τον τόνο στη σύνθεση, που εντυπωσιάζει επίσης για την τεχνική αρτιότητα και την καθαρότητα της γραφής του Κογεβίνα.
__________
From the famous album “The Monasteries of Mount Athos” (1922), the composition depicts the inner courtyard of the Megistis Lavra Monastery. Two centuries-old trees are depicted at the two ends of the composition, which act as pillars of the composition, while supplementary subjects are inserted between them, such as two monks, a baptistery-kiosk, and in the background, buildings can be seen. The ethnographic mood as well as the realistic approach to space combined with the key role of light set the tone for the composition, which is also impressive for the technical perfection and clarity of Kogevina’s writing.

80th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 80th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Sunday, April 21th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Sunday, April 21th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 12:00 p.m.

Auction Commencement: 12:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 80η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Κυριακής, 21 Απριλίου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 12:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 12:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend