"Χωρίς τίτλο" - Τζερμίας Γιάννης | Starting price: 100€.

1980 (μπροστά) , Χαλκογραφία
Διαστάσεις: 32,5×56,5 εκ.

Υπογραφή: κάτω δεξιά
Κατάσταση: πολύ καλή
Εντός πλαισίου: ναι

Τιμή εκκίνησης: 100€.
__________
“Untitled” – Tzermias Giannis

1980 (front), Etching
Dimensions: 32.5×56.5 cm.

Signature: lower right
Condition: very good
In frame: yes

Starting price: 100€.

Κωδικός: 80th-306 Category Tags ,

Στο εσωτερικό ενός σπιτιού, εικονίζονται δύο ανδρικές και δύο γυναικείες μορφές. Στο βάθος αριστερά, μια γυμνή γυναίκα κάθεται σε ένα ανάκλιντρο, με μια έκφραση που δηλώνει μάλλον κούραση ή απελπισία. Μπροστά της, βρίσκεται μια ηλικιωμένη γυναίκα που έχει αποδοθεί στιγμιαία, σαν σε αυθόρμητο φωτογραφικό στιγμιότυπο. Στο δεξί μέρος, στο πρώτο πλάνο, μια ηλικιωμένη ανδρική μορφή παρατηρεί με έντονο βλέμμα, πίσω από μια πόρτα, ενώ μπροστά από αυτόν, ένας νεότερος άνδρας μοιάζει να αναμένει κάτι. Πιθανόν να πρόκειται για το εσωτερικό ενός οίκου ανοχής. Το έργο κινείται σε παραστατικά πλαίσια, με τον καλλιτέχνη να δίνει βάρος στο σχέδιο, την ισορροπία και την πραγμάτευση του φωτός, της σκιάς και των διαβαθμίσεών τους.
__________
Inside a house, two male and two female figures are depicted. In the far left, a naked woman sits on a couch, with an expression that probably indicates fatigue or despair. In front of her is an old woman rendered instantaneously, as if in a spontaneous photographic snapshot. On the right, in the foreground, an elderly male figure stares intently from behind a door, while in front of him, a younger man seems to be expecting something. Probably the interior of a brothel. The work moves in figurative contexts, with the artist giving weight to design, balance and dealing with light, shadow and their gradations.

80th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 80th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Sunday, April 21th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Sunday, April 21th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 12:00 p.m.

Auction Commencement: 12:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 80η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Κυριακής, 21 Απριλίου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 12:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 12:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend