"Νεκρή φύση – το πουλί, το μήλο και γυναικεία προτομή"-Χάρος Βασίλης | Starting price: 150€.

(18/20), 1979 (μπροστά), Έγχρωμη λιθογραφία
Διαστάσεις: 55×42 εκ.

Υπογραφή: κάτω δεξιά
Κατάσταση: πολύ καλή
Εντός πλαισίου: ναι

Τιμή εκκίνησης: 150€.
__________
“Still life – the bird, the apple and a female bust” – Charos Vassilis

(18/20), 1979 (front), Color lithograph
Dimensions: 55×42 cm.

Signature: lower right
Condition: very good
In frame: yes

Starting price: 150€.

Κωδικός: 80th-308 Category Tags ,

Στο γνώριμο υπερρεαλιστικό ύφος του Βασίλη Χάρου, όπου ασύνδετα στοιχεία συνυπάρχουν μέσα από μια ποιητική αφηγηματική, μια γυναικεία προτομή και ένα φρούτο πάνω στο τραπέζι και πίσω, στο ανοιχτό παράθυρο ένα περιστέρι με ανοικτά τα φτερά του, συνιστούν τη λιτή και σφικτή σύνθεση. Η χρωματική κλίμακα είναι επίσης συγκρατημένη, με την ώχρα, τα καφέ και τα λαδί να κυριαρχούν, ενώ χαρακτηριστικά είναι και τα σκληρά, έντονα περιγράμματα, που διακρίνουν άλλωστε την όψιμη γραφή του Β. Χάρου. Συνολικά, μπορεί να αποτιμήσει κανείς την έντονα φορτισμένη ατμόσφαιρα, που απηχεί διατυπώσεις της μεταφυσικής ζωγραφικής, την υποβόσκουσα συμβολική διάσταση και φυσικά την προσωπική ποιητική του χαράκτη.
__________
In the familiar surrealist style of Vassilis Charos, where disjointed elements coexist through a poetic narrative, a female bust and a fruit on the table and behind, in the open window a dove with its wings spread, constitute the simple and tight composition. The color scale is also restrained, with ochre, browns and olives dominating, while the hard, intense contours, which distinguish the late writing of B. Charos, are also characteristic. Overall, one can appreciate the strongly charged atmosphere, which echoes metaphysical painting formulations, the underlying symbolic dimension and of course the engraver’s personal poetics.

80th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 80th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Sunday, April 21th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Sunday, April 21th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 12:00 p.m.

Auction Commencement: 12:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 80η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Κυριακής, 21 Απριλίου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 12:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 12:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend