"Κυριακές (κόκκινα σπίτια)" - Καζάκος Βασίλης | Starting price: 80€.

9/30, 1984 (μπροστά), Χαρακτικό (έγχρωμη ξυλογραφία)
Διαστάσεις: 90×102 εκ.

Υπογραφή: κάτω δεξιά
Κατάσταση: πολύ καλή
Εντός πλαισίου: ναι

Τιμή εκκίνησης: 80€.
__________
“Sundays (red houses)” – Kazakos Vassilis
9/30, 1984 (front), Etching (color woodcut)
Dimensions: 90×102 cm.

Signature: lower right
Condition: very good
In frame: yes

Starting price: 80€.

Κωδικός: 80th-318 Category Tags ,

Σε ένα τοπίο ενός παραθαλάσσιου γραφικού χωριού, η προσοχή του θεατή επικεντρώνεται στη συμβολική σκηνή με τα φτερωτά ποδήλατα. Τα χρώματα των σπιτιών δημιουργούν πολλές διαβαθμίσεις του κόκκινου και του καφέ ενώ στα δεξιά της σύνθεσης το τοπίο ανοίγει με την απεραντοσύνη της θάλασσας και του ορίζοντά της. Ο Καζάκος επανέρχεται συμβολικά σε μνήμες των παιδικών χρόνων και σε προσωπικά του βιώματα. Η εικόνα στηριζόμενη και στον τίτλο της αποκτά νοσταλγικό χαρακτήρα και η πραγματικότητα αναμιγνύεται με το όνειρο και τις αναμνήσεις.
__________
In a landscape of a picturesque seaside village, the viewer’s attention is focused on the symbolic scene with the winged bicycles. The colors of the houses create many gradations of red and brown while to the right of the composition the landscape opens up with the immensity of the sea and its horizon. The Kazakh symbolically returns to childhood memories and personal experiences. Based on its title, the image acquires a nostalgic character and reality mixes with dreams and memories.

80th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 80th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Sunday, April 21th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Sunday, April 21th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 12:00 p.m.

Auction Commencement: 12:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 80η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Κυριακής, 21 Απριλίου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 12:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 12:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend