"Ακροβάτες" - Περιβόλα Ευθυμία. | Starting price: 140€.

(8/10), 1974 (μπροστά), έγχρωμη χαλκογραφία
Διαστάσεις: 42 x 33 εκ.

Υπογραφή: κάτω δεξιά
Κατάσταση: πολύ καλή
Εντός πλαισίου: ναι
__________
“Acrobats” – Perivola Efthimia

(8/10), 1974 (front), color etching
Dimensions: 42 x 33 cm.

Signature: lower right
Condition: very good
In frame: yes

Τιμή εκκίνησης: 140€.

Κωδικός: 82th-019 Category Tags ,

Από τον κόσμο του τσίρκου που γοήτευσε πολλούς καλλιτέχνες (όπως τον Seurat το 19ο αλλά και τον Picasso στις αρχές του 20ού) εμπνέεται εδώ η Περιβόλα. Υιοθετώντας την αποσπασματική εικόνα του θέματος (σαν φωτογραφικό καρέ), ακολουθώντας μια σύνθεση ανάλογη με τους ιμπρεσιονιστές, αλλά και μια γραφή πολύ κοντινή στον πρώιμο Picasso (που επίσης ασχολήθηκε με θέματα του τσίρκου) δίνει μια σύνθεση πλούσια σε επιμέρους γραφικές λεπτομέρειες (ενδυμασίες) και ενδεικτική της ατμόσφαιρας του θεάματος. Γενικότερα στο σύνολο κυριαρχεί το θέμα της καμπύλης και χρωματικά οι ερυθροί τόνοι.
__________
Perivola is inspired here by the world of the circus that fascinated many artists (such as Seurat in the 19th century and Picasso in the early 20th century). Adopting the fragmentary image of the subject (like a photographic frame), following a composition similar to the impressionists, but also a writing very close to the early Picasso (who also dealt with circus themes) gives a composition rich in individual graphic details (clothes) and indicative of the atmosphere of the show. More generally, the whole is dominated by the theme of the curve and in terms of color, the red tones.

82th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 82th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Wednesday, June 5th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Wednesday, June 5th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 7:00 p.m.

Auction Commencement: 7:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 82η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Τετάρτης, 5 Ιούνιου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 7:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 7:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend