"Άτιτλο"-Δαγκλής Χρίστος. | Starting price: 100€.

1955 (μπροστά), Ξυλογραφία
Διαστάσεις: 19,5×26,5 εκ.

Υπογραφή: πάνω δεξιά
Κατάσταση:πολύ καλή
Εντός πλαισίου:ναι
__________
“Untitled” – Daglis Christos
1955 (front), Woodcut
Dimensions: 19.5×26.5 cm.

Signature: upper right
Condition: very good
In frame: yes

Τιμή εκκίνησης: 100€.

Κωδικός: 82th-109 Category Tags ,

Στο χαρακτικό έργο του Δαγκλή, πολύ συχνά απεικονίζονται σκηνές από τη ζωή των εξορίστων, από τα δύσκολα αυτά χρόνια του ελληνικού λαού. Έτσι και εδώ, δύο ανδρικές μορφές, καθιστές, εικονίζονται με την πλάτη προς το θεατή, επειδή τον καλλιτέχνη δεν τον ενδιαφέρουν τα ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά το να αναγάγει τις ανώνυμες μορφές σε σύμβολα. Κινείται σε ένα ιδίωμα με εξπρεσιονιστικά στοιχεία, όπως οι έντονες αντιθέσεις λευκού-μαύρου και τα γωνιώδη σχήματα.
__________
In the engraving work of Daglis, very often scenes from the life of the exiles, from those difficult years of the Greek people, are depicted. So here too, two male figures, seated, are depicted with their backs to the viewer, because the artist is not interested in individual characteristics, but in reducing anonymous figures to symbols. It moves in an idiom with expressionistic elements, such as strong black-white contrasts and angular shapes.

82th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 82th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Wednesday, June 5th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Wednesday, June 5th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 7:00 p.m.

Auction Commencement: 7:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 82η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Τετάρτης, 5 Ιούνιου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 7:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 7:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend