"Μονή Αγίου Παύλου του Άθωνα(δοκίμιο)" - Μόσχος Γιώργος. | Starting price: 200€.

1978 (μπροστά), έγχρωμη ξυλογραφία
Διαστάσεις: 35 x 26,5 εκ.

Υπογραφή: κάτω δεξιά
Κατάσταση: πολύ καλή
Εντός πλαισίου: ναι
__________
“Monastery of Saint Paul of Athos (essay)” – Moschos Giorgos

1978 (front), color woodcut
Dimensions: 35 x 26.5 cm.

Signature: lower right
Condition: very good
In frame: yes

Τιμή εκκίνησης: 200€.

Κωδικός: 82th-139 Category Tags ,

Από την πολύ σημαντική σειρά με Μονές του αγίου Όρους του Μόσχου, η “Μονή Αγίου Παύλου” γίνεται αντιληπτή μέσα από το κλίμα των αναζητήσεων της γενιάς ’30 με στοιχεία της τέχνης του Τάσσου, του Σεμερτζίδη και άλλων. Ο Μόσχος στο συγκεκριμένο χαρακτικό δίνει έμφαση στο ρόλο του φωτός, στα γραμμικά θέματα και τη στερεομετρική αντίληψη του χώρου, καθώς και στη λεπτομερειακή απόδοση του θέματος. Εντυπωσιάζουν δε, η σχεδιαστική καθαρότητα, η τεχνική αρτιότητα και η δυνατότητα μετάπλασης του θέματος με βάση τις αξίες της βυζαντινής τέχνης.
​__________
From the very important series of Monasteries of the holy Mount of Moschos, the “Monastery of Saint Paul” is perceived through the climate of the searches of the generation of the ’30s with elements of the art of Tassos, Semertzidis and others. Moschos in this engraving emphasizes the role of light, linear themes and the stereometric perception of space, as well as the detailed rendering of the subject. The purity of the design, the technical perfection and the possibility of transforming the theme based on the values of Byzantine art are impressive.

82th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 82th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Wednesday, June 5th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Wednesday, June 5th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 7:00 p.m.

Auction Commencement: 7:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 82η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Τετάρτης, 5 Ιούνιου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 7:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 7:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend