"Γυναικεία μορφή" - Σαρακατσιάνος Χρήστος. | Starting price: 150€.

10/50 ΧΧΙΙΙΙ , 1975 (μπροστά), Χαλκογραφία
Διαστάσεις: 14,5×19 εκ.

Υπογραφή: κάτω δεξιά
Κατάσταση: πολύ καλή
Εντός πλαισίου: ναι
__________
“Female form” – Sarakatsianos Christos
10/50 XXIII, 1975 (front), Etching
Dimensions: 14.5×19 cm.

Signature: lower right
Condition: very good
In frame: yes

Τιμή εκκίνησης: 150€.

Κωδικός: 82th-169 Category Tags ,

Στο σύνηθες, αναγνωρίσιμο ύφος του, ο καλλιτέχνης παριστά μια γυμνή γυναικεία μορφή, ξαπλωμένη σε ένα εσωτερικό δωματίου. Η νωχελική στάση και οι έντονες καμπύλες της, δημιουργούν έναν αισθησιασμό και μια ατμόσφαιρα ερωτική. Τα χαρακτηριστικά της είναι σχηματοποιημένα, τα άκρα της παραμορφωμένα-στοιχείο που παραπέμπει στον εξπρεσιονισμό-ενώ η όλη μορφή και η στάση της έλκουν την καταγωγή τους από τον Picasso. Τέλος, η επιπεδότητα του χώρου και η κάποια διακοσμητικότητα, στοιχεία που απαντούν στο γενικότερο έργο του Σαρακατσιάνου, θυμίζουν Matisse.
__________
In his usual, recognizable style, the artist depicts a naked female figure, reclining in a room interior. Her lazy attitude and intense curves create a sensuality and an erotic atmosphere. Her features are stylized, her limbs distorted – an element that alludes to expressionism – while her whole form and attitude trace their origins to Picasso. Finally, the flatness of the space and some decorativeness, elements that correspond to the general work of Sarakatsianos, remind of Matisse.

82th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 82th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Wednesday, June 5th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Wednesday, June 5th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 7:00 p.m.

Auction Commencement: 7:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 82η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Τετάρτης, 5 Ιούνιου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 7:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 7:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend