"Μορφές" - Σαρακατσιάνος Χρήστος. | Starting price: 150€.

1/50 ΧΧΙΙ, 1978, Χαλκογραφία
Διαστάσεις: 15×20 εκ.

Υπογραφή: κάτω δεξιά (στο χαρτί) και πάνω δεξιά (στο χαρακτικό)
Κατάσταση: πολύ καλή
Εντός πλαισίου: ναι
__________
“Forms” – Sarakatsianos Christos
1/50 XXII, 1978, Etching
Dimensions: 15×20 cm.

Signature: lower right (on paper) and upper right (on engraving)
Condition: very good
In frame: yes

Τιμή εκκίνησης: 150€.

Κωδικός: 82th-179 Category Tags ,

Στη χαλκογραφία αυτή απαντά για άλλη μια φορά, το σύνηθες θέμα του Σαρακατσιάνου: ανδρικές και γυναικείες μορφές, σχηματοποιημένες και πληθωρικές, με εμφανή τα χαρακτηριστικά των φύλων τους. Άλλες είναι καθισμένες και άλλες πάνω σε μοτοσικλέτες. Σε κάποια σημεία, στα σώματα των μορφών διακρίνονται διακοσμητικά μοτίβα, όπως το ζατρίκιο, η σπείρα, κ.ά. Αυτό που διακρίνει το ιδίωμα του καλλιτέχνη, είναι ένας εξπρεσιονισμός που φτάνει στα όρια του κυβισμού, με έναν διακοσμητικό χαρακτήρα, επιπλέον.
__________
In this copper engraving, once again, the usual theme of Sarakatsianos is found: male and female figures, stylized and exuberant, with the characteristics of their genders evident. Some are seated and others on motorcycles. In some places, decorative motifs can be seen on the bodies of the figures, such as the zatrikion, the spiral, etc. What distinguishes the artist’s idiom, is an expressionism that reaches the limits of cubism, with a decorative character, in addition.

82th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 82th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Wednesday, June 5th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Wednesday, June 5th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 7:00 p.m.

Auction Commencement: 7:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 82η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Τετάρτης, 5 Ιούνιου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 7:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 7:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend