"Άγαλμα που κοιτάζει στον καθρέφτη" - Καραβούζης Σαράντης. | Starting price: 100€.

Χαλκογραφία
Διαστάσεις: 22×27 εκ.

Υπογραφή: κάτω δεξιά
Κατάσταση: πολύ καλή
Εντός πλαισίου: ναι
__________
“Statue looking in the mirror” – Karavouzis Sarantis
Copper engraving
Dimensions: 22×27 cm.

Signature: lower right
Condition: very good
In frame: yes

Τιμή εκκίνησης: 100€.

Κωδικός: 82th-400 Category Tags ,

Άλλη μια νεκρή φύση του καλλιτέχνη, στο γνώριμό του ύφος. Ένα ρολόϊ-που υποδηλώνει την πάροδο του χρόνου, και άρα μια vanitas- ένα φρούτο και μια κεφαλή αγάλματος που αντικατοπτρίζεται σε καθρέφτη, είναι τα αντικείμενα που συνιστούν τη σύνθεση και που προσλαμβάνουν έναν εμβληματικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα ο καθρέφτης λειτουργεί σαν σύμβολο της ματαιότητας (vanitas): πάνω στη θαμπή επιφάνεια του γυαλιού βλέπουμε να καθρεφτίζονται, αχνά και φευγαλέα, τα χαρακτηριστικά μιας παρουσίας φασματικής, που μοιάζει να αναβιώνει μέσα από μια μνήμη χωρίς ηλικία. Το σύνηθες αυτό μοτίβο του Καραβούζη, εκφράζει τις εσωτερικές του αναζητήσεις, καθώς και την αναπόληση ενός υπερβατικού κόσμου.
__________
Another still life of the artist, in his familiar style. A clock – which suggests the passage of time, and therefore a vanitas – a fruit and a statue head reflected in a mirror, are the objects that make up the composition and which take on an iconic character. The mirror in particular functions as a symbol of vanity (vanitas): on the dull surface of the glass we see reflected, faintly and fleetingly, the characteristics of a spectral presence, which seems to revive through an ageless memory. This usual motif of Karavouzis expresses his inner searches, as well as the reminiscence of a transcendental world.

82th Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 82th Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Wednesday, June 5th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Wednesday, June 5th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule:

Registration: 7:00 p.m.

Auction Commencement: 7:30 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 82η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Τετάρτης, 5 Ιούνιου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα:

Εγγραφές: 7:00 μ.μ.

Έναρξη Δημοπρασίας: 7:30 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend