"Πρωτόγονες μορφές" - Σιατερλή Δήμητρα. | Starting price: 80€.

(15/100), 1990, έγχρωμη χαλκογραφία
Διαστάσεις: 14,5 x 20,5 εκ.

Υπογραφή: κάτω δεξιά
Κατάσταση: καλή
Εντός πλαισίου: ναι
__________
“Primitive forms” – Siaterli Dimitra

(15/100), 1990, color copperplate
Dimensions: 14.5 x 20.5 cm.

Signature: lower right
Condition: good
In frame: yes

Τιμή εκκίνησης: 80€.

Κωδικός: 83rd-072 Category Tags ,

Σε βάθος που διαμορφώνουν τρεις χρωματικά διαφοροποιημένες ζώνες, τοποθετείται σύνολο με τις συνήθεις πρωτογονικές ανθρώπινες μορφές της Δ. Σ., που αποδίδονται με σκιαγραφία. Με έντονη κλίση των σωμάτων και προτεταμένα τα χέρια, οι φιγούρες κινούνται προς τα αριστερά. Η σχηματοποίηση είναι εδώ μεγαλύτερη, καταργώντας ως ένα βαθμό την άμεσα αναγνωρίσιμη ανθρώπινη υπόσταση των μορφών, όπως απαντά αλλού.
__________
In depth formed by three color-differentiated zones, is placed a set with the usual primitive human figures of the D. S., rendered with silhouette. With strongly inclined bodies and outstretched arms, the figures move to the left. The sculpting is greater here, removing to a certain extent the immediately recognizable human nature of the figures, as is the case elsewhere.

83rd Regular Auction of Art & Antiques

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά (Text in Greek follows).

Welcome to Myro Antiques House's highly anticipated 83rd Regular Auction of Art and Antiques, where history and art converge in a mesmerizing display of timeless treasures. Mark your calendars for a unique and captivating event on Wednesday, July 24th, 2024. Our company's premises in the charming Souroti, Thessaloniki will serve as the backdrop for this prestigious occasion.

Event Details:

Date: Wednesday, July 24th, 2024

Location: Myro Antiques House, Souroti, Thessaloniki

Schedule: Registration: 7:30 p.m. Auction Commencement: 8:00 p.m.

For this particular auction, there will be the possibility of "MAKE OFFER" remote participation. To download or print the written bid form, select HERE.

For detailed instructions and the terms of live auctions, please select HERE.

The auction will be accompanied by art and music events - party, which will be anounced later on, while Samiotakis catering, with its preferential prices, will ensure that nothing is missing from the public, in terms of food and drink.

__________________________________________________________________________________

Καλώς ορίσατε στην πολυαναμενόμενη 83η Τακτική Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών του Myro Antiques House, όπου η ιστορία και η τέχνη συγκλίνουν σε μια μαγευτική έκθεση διαχρονικών θησαυρών. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας τη μοναδική και μαγευτική εκδήλωση της Τετάρτης, 24 Ιουλίου 2024. Οι εγκαταστάσεις του οίκου μας στη γοητευτική Σουρωτή Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν, για ακόμη μία φορά, το σκηνικό αυτής της περίστασης.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Τοποθεσία: Myro Antiques House, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα: Εγγραφές: 7:30 μ.μ. Έναρξη Δημοπρασίας: 8:00 μ.μ.

Για τη συγκεκριμένη δημοπρασία θα υπάρξει η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως συμμετοχής "MAKE OFFER". Για να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε τη φόρμα γραπτής προσφοράς, επιλέξτε ΕΔΩ.

Για τις αναλυτικές οδηγίες και τους όρους των ζωντανών δημοπρασιών, παρακαλούμε, επιλέξτε ΕΔΩ.

Η δημοπρασία θα πλαισιωθεί από παράλληλα εικαστικά και μουσικά δρώμενα - πάρτι, τα οποία θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, ενώ το catering Samiotakis, με τις προνομιακές τιμές του, θα φροντίσει να μη λείψει τίποτα από το κοινό, όσον αφορά το φαγητό και το ποτό.

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend