Β-192

Odysseas Tosounidis

“Light – The Beggining of the Universe”

Dimensions: 0,73cm x 0,38cm x 0,20cm. Dimensions of base: 0,70cm x 0,15cm x 0,13cm.

~

Οδυσσεας Τοσουνίδης

“Φως – Η αρχή του Σύμπαντος”

Διαστάσεις: 0,73εκ x 0,38εκ x 0,20εκ. Διαστάσεις Βάσης: 0,70εκ x 0,15εκ x 0,13εκ.

5,000.00 plus buyer's premium

Out of stock

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend