8th Online Auction of Art and Antiques/ 8η Διαδικτυακή Δημοπρασία Τέχνης και Αντικών
Nikiforou Foka 8, 546 21, Thessaloniki, Central Macedonia, Greece +30 693 6774355 ap@myroauctions.gr

Guide to Online Auctions/ Οδηγίες Χρήσης Διαδικτυακών Δημοπρασιών

* Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά.

~

At Online Auctions, you can find items within the same categories as in the Live Auctions, but most often the items are at a more affordable price level. Every month we host about 2 Online Auctions on our website. The descriptions of the auction items are quite extensive; however our auction house gives you the opportunity for personal research to discover and highlight the ones that have value. Please note that all items submitted in this auction are currently only available for online review.

Before you place a bid at an Online Auction for the first time, you must login or sign up and for security reasons provide us your ID or passport number. It takes a few minutes, so be sure to do it well in advance of the auction. It is emphasized that the registration of your data and your application for registration means that you have read and accept the terms and conditions of our website. Clearly, if you are not a registered user you can watch the process, however you cannot bid and therefore acquire the items you want from the auction.

During the auction you can choose either to submit your bids individually or to make a written offer with your maximum bid. If you choose to submit a maximum bid, we will make sure to bid for you until you achieve the highest bid or your maximum bid has been reached. If your bid is surpassed, we will notify you via e-mail. As a bidder, your bid may match someone else’s maximum bid. If two bids are the same, it is always the person who submitted the bid first, who has the bid.

Τhere are currently two methods of receiving and paying for your items. Regarding the first category, you can either pick up your items from our headquarters, at Nikiforou Foka 8, 546 21, Thessaloniki, or we can send them to you, with the choice of the postal company and the cost of transportation to be attributed to you. Respectively, in the category of payments you can pay with cash upon receipt of the items, via debit/ credit card through the secure environment of Viva Wallet Payments or via PayPal at the checkout of our website.

In any case and for any question, please contact the project manager of the online auctions, Mr. Alexandros Panagiotidis either by e-mail, at ap@myroauctions.gr, or by phone, at +30 6978254972.

~

Στις Διαδικτυακές Δημοπρασίες μπορείτε να βρείτε παρόμοιες κατηγορίες αντικειμένων με αυτά των Ζωντανών Δημοπρασιών, ωστόσο ως επί το πλείστον, τα εν λόγω αντικείμενα διατίθενται σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών. Οι περιγραφές των αντικειμένων της δημοπρασίας είναι αρκετά εκτενείς, ωστόσο ο οίκος δημοπρασιών μας σας δίνει την ευκαιρία για προσωπική έρευνα προς την ανακάλυψη και την ανάδειξη όσων έχουν αξία. Επισημαίνεται ότι όλα τα αντικείμενα που είναι καταχωρημένα σε αυτή την δημοπρασία είναι, επί του παρόντος, διαθέσιμα μόνο για διαδικτυακή επισκόπηση.

Προτού καταχωρήσετε μία προσφορά σε μία Διαδικτυακή Δημοπρασία για πρώτη φορά, θα πρέπει να συνδεθείτε ή να πραγματοποιήσετε εγγραφή και για λόγους ασφαλείας να μας παρέχετε τον αριθμό του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σας. Η διαδικασία αυτή παίρνει μόνο μερικά λεπτά, ωστόσο βεβαιωθείτε πως την έχετε ολοκληρώσει αρκετά πριν την έναρξη της δημοπρασίας. Τονίζεται ότι η καταχώρηση των στοιχείων σας και η αίτηση σας για εγγραφή σημαίνει ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε τους όρους και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας μας. Σαφώς, εάν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να παρακολουθήσετε την διαδικασία, ωστόσο δεν μπορείτε να χτυπήσετε και επομένως να αποκτήσετε τα αντικείμενα που επιθυμείτε από τη δημοπρασία.

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας μπορείτε να επιλέξετε να καταχωρήσετε τα χτυπήματα σας ατομικά ή να καταθέσετε μία γραπτή προσφορά (Make Offer) με το μέγιστο χτύπημα σας. Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε με τη μέθοδο της γραπτής προσφοράς, θα φροντίσουμε εμείς να χτυπάμε για εσάς, έως ότου επιτύχετε το μέγιστο χτύπημα που έχετε θέσει ή αυτό ξεπεράσει το όριο. Εάν το χτύπημα σας ξεπεραστεί από κάποιου άλλου συμμετέχοντα, θα σας ενημερώσουμε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως συμμετέχοντας ενδέχεται να έχετε θέσει το ίδιο μέγιστο ποσό με κάποιον άλλον. Εάν δύο προσφορές είναι όμοιες, τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Επί του παρόντος υφίστανται δύο μέθοδοι παραλαβής και εξόφλησης των αντικειμένων σας. Ως προς την πρώτη κατηγορία, μπορείτε είτε να παραλάβετε τα αντικείμενα σας από την έδρα μας, στη Νικηφόρου Φωκά 8, 546 21, Θεσσαλονίκη, είτε να σας τα αποστείλουμε εμείς, με την επιλογή της ταχυδρομικής εταιρίας και το κόστος της μεταφοράς να αποδίδεται σε εσάς. Αντιστοίχως, στην κατηγορία των πληρωμών δύνασθε να πληρώσετε με μετρητά κατά την παραλαβή των αντικειμένων, μέσω χρεωστικής/ πιστωτικής κάρτας διά του ασφαλούς συστήματος της Viva Wallet ή μέσω PayPal κατά το checkout της ιστοσελίδας μας.

Σε κάθε περίπτωση και για οποιαδήποτε απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο των διαδικτυακών δημοπρασιών, κ. Αλέξανδρο Παναγιωτίδη είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο ap@myroauctions.gr, είτε τηλεφωνικώς, στο 6978254972.

Showing all 53 results

contact info
Stay informed with our newsletter!

© 2022 Myró Antiques House. All rights reserved.

Send this to a friend